MiszczPiura

3 teksty – auto­rem jest MiszczPiura.

Jedną z naj­wspa­nial­szych rzeczy je­sienią jest to, że na­wet dep­resja wy­daje się bar­dziej we­sel­sza od codzienności. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 października 2017, 15:25

Niepamięć

Pa­miętam pier­wsze spot­ka­nie, zu­pełnie ob­cy so­bie ludzie.
Pa­miętam jak wzrok nam uciekał, kiedy na siebie spoglądaliśmy.

Pa­miętam wspólne wy­pady, czas tak szyb­ko leciał.

Pa­miętam pier­wszy po­całunek, twą reak­cję na niego.
Pa­miętam pre­zent, który Ci dałem i jak bar­dzo się cieszyłaś.
Pa­miętam nasze niekończące się roz­mo­wy, o wszys­tkim i o niczym.

Za­pom­nieć chcę tyl­ko jednego,

Kocham Cię...

I płaczu Twego 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 października 2017, 18:46

Jesień

Co­raz krótsze dni, co­raz dłuższe noce
Co­raz mniej słońca, na­der więcej deszczu
Co­raz to więcej smut­ku, mniej radości

Wspom­nienia wra­cają, smut­ki i roz­pacze tylko
Wspom­nienia złe, ta­kie o których chce się zapomnień
Wspom­nienia, które chcesz zastąpić innymi

Smut­ne dni oraz no­ce zimne
Ty się złościsz, dla mnie to czas wzniesień
Na­deszła po pros­tu jesień 

wiersz • 4 października 2017, 18:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 października 2017, 15:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jedną z naj­wspa­nial­szych rzeczy [...]

12 października 2017, 15:25MiszczPiura do­dał no­wy tek­st Jedną z naj­wspa­nial­szych rzeczy [...]

7 października 2017, 17:49Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st Niepamięć

4 października 2017, 21:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Niepamięć

4 października 2017, 20:53nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Niepamięć

4 października 2017, 18:46MiszczPiura do­dał no­wy tek­st Niepamięć

4 października 2017, 18:45MiszczPiura do­dał no­wy tek­st Jesień